Heim

Om 

Leirvik sentrum


Leirvik sentrum ligg sør på øya Stord,
og er regionsenter i Sunnhordland.
Byen er eit gamalt trafikknutepunkt. 


I Leirvik sentrum finn du eit rikt utval
av unike butikkar.
Velkomen til ein hyggeleg handel
- og takk for at du handlar lokalt! 


#liv i Leirvik sentrum


Hald deg oppdatert på siste nytt i sentrum med hashtaggen #livileirviksentrum på Instagram!